sp.a Torhout: daarom!

sp.a Torhout: linkse politieke partij, groepering van verschillende individuen,  maar met een collectief gedachtengoed.

Waar staat onze partij voor?

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Al onze standpunten vind je trouwens op deze website terug.

In Torhout maken we sinds 2019 deel uit van de bestuursmeerderheid.

We willen van Torhout opnieuw een écht levende stad maken. Een stad waarop we fier kunnen zijn!
Een stad waar iedereen telt. Een stad met een duurzaam en menselijk beleid. Een warme, hechte en sociale stad met een hart voor verenigen en wijken. Een nette stad. Een groene stad. Een stad op maat van jong en oud, waar eenzaamheid en armoede wordt aangepakt.

#wijzorgenervoor

We willen zorgen voor veilig verkeer. Voor gelijke kansen. Voor een stadskernvernieuwing die goed is voor iedereen. Voor een ruim zorgaanbod, toegankelijke kinderopvang en voldoende en betaalbare plaatsen in de woonzorg. We willen dat iedereen in Torhout betaalbaar iets kan kopen, bouwen of huren.