Lokaal Bestuur, live!

Het Lokaal Bestuur Torhout komt naar je toe. In de gemeenteraad van 16 december werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Woensdag 15 januari om 20 uur werd het voorgesteld aan de deelnemers aan de wijkgesprekken, de leden van de adviesraden, de participanten aan de diverse bevragingen … kortom aan iedereen die eraan meegewerkt heeft.

De livestream kan je hier opnieuw bekijken.
https://youtu.be/bpm8YYijsK8